Fjernelse af visdomstand

Fjernelse af en visdomstand

Hvorfor?

Tandlægebehandlinger - Dentists

Fjernelse af visdomstanden, som er den sidste tand i tandrækken (også kaldet en 8’er). Er tanden kommet helt frem i mundhulen er der ofte ingen grund til at fjernelse. I visse tilfælde er der ikke plads til visdomstanden, og den ligger i en uheldig position, hvor den kan forhindrer ordentlig renhold. Dette kan medvirke at nabotanden ødelægges, eller at man oplever at man gentagne gange får ondt og hæver op i tandkødet omkring visdomstanden. Så bør man overveje en fjernelse af tanden.

Forundersøgelse

Oftest foretages denne af din egen tandlæge, som også i korte træk informerer omkring behandlingen. Når vi har modtaget en henvisning fra din tandlæge (eller en telefonopringning fra dig) kontakter vi dig angående en behandlingstid. Ønsker du yderlig information før behandlingen, så fortæl det til vores receptionist inkl. et telefonnummer, så vil jeg ringe tilbage (typisk sidst på dagen). ER DER SÆRLIGE TING OMKRING DIT HELBRED (feks. blødersygdom, bisphosfonat behandling i forbindelse med kræftbehandling osv.), er det vigtigt at vi får denne information, så eventuelle forholdsregler kan iværksættes.

FÅ ALTID DIN TANDLÆGE/ELLER MIG TIL AT VURDERE RISIKO FOR NERVEFORSTYRRELSER VED FJERNELSEN på et røntgenbillede. Der er altid en lille risiko for vedvarende føleforstyrrelser (feks. at man får et område ved hagen der ”sover”), efter operationer i mundhulen. Oftest vil sådanne gener forsvinde/aftage i løbet af et år. HELDIGVIS ER SÅDANNE FØLEFORSTYRRELSE MEGET SJÆLDNE (afhængigt af tandlægen/kirurgens evner), på vores henvisningsklinik har vi ikke haft problemer med vedvarende føleforstyrrelser.

Når du er informeret om risiko ved fjernelse, skal du afgøre om du vil have fjernet tanden. I enkelte tilfælde anbefaler vi en supplerende røntgenskanning (pris ca. 2000) foretaget på radiologisk afdeling, Århus Tandlægeskole. I nogle tilfælde kan man vælge kun at fjerne tandkronen, og efterlader så den del af roden der har en tæt relation til følenerven.

Operationen (fjernelse af visdomstand):

Kom gerne i god tid, du får en smertestillende tablet, og en god lokalbedøvelse. Patienter beskriver generelt meget lidt ubehag under operationen. Tandkødet skubbes til side, der fjernes lidt knogle, oftest deles tanden, så man kan fjerne rødderne enkeltvis og slutteligt placeres der et par tråde. Undertegnede/klinikassistenten informere dig om personlig pleje af mundhulen frem til trådene skal fjernes (5 – 7 dage efter operationen), der udleveres 5 stk. 600 mg Ibumetin, maks. dosis 1 x 3 daglig. De fleste får ikke brug for disse smertestillende tabletter, få vælger at supplerer med Panodil tabletter (håndkøb).

Oral hygiejne

Undgå eller børst meget forsigtigt (børnebørste) på operationsområdet, skyl munden 2 x dagligt med Klorhexidin mundskyl (ca. 0,125% eller 0,2 %), købes på apoteket, undgå at tygge i området, undgå varme drikke/føde og for meget motion. Tungen skal holdes væk fra operationsområdet (operationsområdet skal have ro til at hele) hvis man får irriteret ophelingen kan man godt få lidt ondt, der forekomme nogle gange ganske lidt efterblødning. Typisk 2 dage efter operationen vil nogle opleve at de hæver (koldt omslag er sjældent nødvendigt). Så længe de er alment veltilpas skal du ikke foretage dig yderligere. Ved tvivlsspørgsmål er de meget velkommen til at kontakte klinikken.

Suturfjernelse

Smertefrit og tager 5-10 minutter. Det er vigtigt at du gør dig umage med at holde rent i operationsområdet de første 3 – 6 måneder efter en fjernelse, så der opnås en ordentlig opheling i operationsområdet. Er du i tvivl om ophelingen foretager vi gerne en ekstra gratis kontrol (tager 5 minutter, typisk 2 mdr. efter fjernelsen).