Rodspidsbetændelse

Operativ behandling af en rodspidsbetændelse

Hvorfor?

Tandlæge røntgen

Man kan sagtens have betændelse omkring en rodspids, uden at man har smerter (symptomer) fra tanden. Sundhedsmæssigt skal man ikke gå rundt med en betændelse i kæbeknoglen. For nogle patienter vil betændelsen i perioder medfører akutte symptomer (hævelse, almen utilpashed). Der er  uenighed om hvorvidt en betændelse kan sprede sig til andre dele af kroppen.

Behandling

Antibiotika, fjerner ofte de kliniske symptomer for en stund, men det fjerner ikke årsagen, som er bakterier, lokaliseret i og omkring rodspidsen.

Forud for en operativ behandling af en rodspidsbetændelse, har tandlægen typisk forsøgt at behandle betændelsen med en almindelig rodbehandling (hvor der bores ned igennem tandkronen)

Hvis du får ondt i en tand efter at tanden er rodbehandlet, eller tandlægen vurderer ud fra et røntgenbillede, at du stadigvæk har betændelse omkring den rodbehandlede tand, så bør du overveje en operativ behandling af betændelsen.

Jeg har specialiseret mig i denne type behandling (Ph.d. uddannelse), bruger det nyeste behandlingsudstyr (ultralydspræparation, lupbriller), og de bedste materialer (Mineral Trioxcide Aggregat). Hvilket medfører, at der for mere end 90 % af de patienter jeg behandler, opnås et succesfuldt behandlingsresultat. Der er kun få tandlæger i Danmark, der har de samme kliniske og teoretiske færdigheder med denne type behandling.

Forundersøgelse

Oftest foretages denne af din egen tandlæge, der også i korte træk informerer omkring behandlingen. Når jeg har modtaget en henvisning fra din tandlæge (eller en telefonopringning fra dig) kontakter jeg dig angående en behandlingstid. Ønsker du yderlig information før behandlingen, så kontakt undertegnede eller receptionist. ER DER SÆRLIGE TING OMKRING DIT HELBRED (feks. blødersygdom, bisphosfonat behandling i forbindelse med kræftbehandling osv.), er det vigtigt at jeg også får denne information, så eventuelle forholdsregler kan iværksættes.

Operation af rodspidsbetændelse

Kom gerne i god tid, du får en smertestillende tablet, og en god lokalbedøvelse. Patienter beskriver generelt meget lidt ubehag ved denne operationstype. Tandkødet ”lukkes op”, rodspidsen og betændelsen fjernes, tandroden renses, og der placeres en fyldning. Til slut placeres der et par tråde og du informeres om tandens prognose. I sjældne tilfælde kan det vise sig at tanden faktisk er fraktureret (flækket), sådanne tænder bør trækkes ud, hvis vi anbefaler dig dette, får du hele behandlingen til en reduceret pris.

Der informeres om personlig pleje af mundhulen frem til trådene skal fjernes (5 – 7 dage efter operationen), der udleveres 5 stk. 600 mg Ibumetin, maks. dosis 1 x 3 dgl. De fleste får ikke brug for disse smertestillende tabletter, få vælger at supplerer med Panodil tabletter (håndkøb).

Oral hygiejne

Undgå eller børst meget forsigtigt (børnebørste) på operationsområdet, skyl munden 2 x dagligt med Klorhexidin mundskyl (ca. 0,125% eller 0,2 %), fås i håndkøb på apoteket, undgå at tygge med området, undgå meget varme drikke/føde, samt motion generelt. Typisk 2 dage efter operationen vil nogle opleve at de hæver omkring den opererede tand, (koldt omslag er sjældent nødvendig). Så længe de er alment veltilpas skal de ikke foretage dem yderligere. Ved tvivlsspørgsmål er de meget velkommen til at kontakte klinikken.

Suturfjernelse

Smertefrit og tager 5-10 minutter, ofte tager vi et røntgenbillede af tanden. Typisk 1 år efter operationen vil din tandlæge/jeg tage et nyt røntgenbillede og ved at sammenligne de to røntgenbilleder kan det endelige behandlingsresultat vurderes.