Henvisningsklinik for tandlæger

Kære Kollega,

Tak fordi du overvejer at henvise en patient til undertegnede,

Lad mig først understrege, at henviste patienter udelukkende behandles for den henviste behandling og ikke får lov til at fortsætte på klinikken. Dette gælder alle henvisninger. Du kan trygt henvise patienter, uden frygt for at vi “overtager” dine patienter.

Henvisning til behandling: Den hurtigste vej er, at sende et røntgenbillede og en kort klinisk beskrivelse til René Christiansen på mail: rechdk@yahoo.dk De vil så få en uforpligtende tilbagemelding i løbet af 1-2 arbejdsdage, er det mere akut, så ring venligst på mobil 51 29 18 51.

Det seneste årti er tandlægefaget blevet mere og mere specialiseret. Typisk vil en klinik vælger at investere og opgradere udstyr inde for dele af fagområdet. For enkelte behandlinger, vil det være en fordel at have et samarbejde med en ekstern konsulent der kommer på klinikken. De fleste patienter sætter pris på behandling i vante omgivelser. Andre gange er det logistikmæssigt en fordel for patienterne at de henvises ud af huset.

Erfaring fra Ph.d – Retrograd kirurgi, ansættelse på kæbekirurgisk afd., 10 år i privat praksis.

I de år jeg arbejde med min Ph.d. afhandling om retrograd kirurgi på Århus Tandlægeskole, blev jeg af de studerende kaldt RETRO-RENÉ. Jeg håber at du/I vil notere jer navnet, og overveje henvisning, hvis du/I står med en knækket fil i en rodfyldt 6’er, eller en opklaring på en tand, der lige har fået en kronebehandling.

 

Kan du/I samle fire-fem patienter eller flere, (retrograd kirurgi/visdomstænder/implantater/efterladte rødder) komme jeg gerne på jeres klinik som behandler. Jeg medbringer nødvendigt udstyr, hvilket reducere jeres omkostninger. Konsulent afregning: Jeg skriver en faktura, som svarer nogenlunde til en tandlægeassistentløn. Send en mail til rechdk@yahoo.dk for en uforpligtende orientering om jeres muligheder.

Efteruddanelse efter dit behov

Får du/I brug for efteruddannelse, kan jeg tilbyde et foredrag, der kan skrues sammen så det passer til jeres behov, både mht. pris og varighed.

Her kommer et eksempel på et populært foredrag:

Titel: Grundlæggende kursus i retrograd kirurgi,

Varighed: ca. 1-2 time

Indhold:

Radiologiske og kliniske indikationer, kirurgisk flap design, osteotomi, apicektomi, kurretage, biopsi, hæmostase, præparation, retrograd fyldningsmaterialer, fyldningsteknink, sårtoilette, suturering, kontrolrøntgen, patientinformation, smertedækning, systemisk risiko ved periapikalt fokus, operationsmikroskop, lupbrille, diagnostiske systemer, CBCT er det relevant for retrograd kirurgi.

Afslutningsvis gennemgang af patientkasuistikker, samt diskussion med udveksling af erfaringer.