Mobil kirurgi

Kan du/I samle fire til fem patienter eller flere, (retrograd kirurgi/visdomstænder/implantater/efterladte rødder) komme jeg gerne på jeres klinik som behandler. Jeg medbringer nødvendigt udstyr, hvilket reducere jeres omkostninger. Konsulent afregning: Jeg skriver en faktura, som svarer nogenlunde til en tandlægeassistentløn. Send en mail til rechdk@yahoo.dkfor en uforpligtende orientering om jeres muligheder.

Efteruddannelse efter dit behov

Får du/I brug for efteruddannelse, kan jeg tilbyde et foredrag, der kan skrues sammen så det passer til jeres behov, både mht. pris og varighed.

Her kommer et eksempel på et populært foredrag:

Titel: Grundlæggende kursus i retrograd kirurgi,

Varighed: ca. 1-2 time

Indhold:

Radiologiske og kliniske indikationer, kirurgisk flap design, osteotomi, apicektomi, kurretage, biopsi, hæmostase, præparation, retrograd fyldningsmaterialer, fyldningsteknink, sårtoilette, suturering, kontrolrøntgen, patientinformation, smertedækning, systemisk risiko ved periapikalt fokus, operationsmikroskop, lupbrille, diagnostiske systemer, CBCT er det relevant for retrograd kirurgi.

Afslutningsvis gennemgang af patientkasuistikker, samt diskussion med udveksling af erfaringer.